Aktualności
Drukuj

Rozpoczęła się debata o ZSK

Publiczna debata na temat wdrażania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została zainaugurowana na konferencji „ZSK – most łączący edukację i rynek pracy”. Zorganizowana ona została przez Instytut Badań Edukacyjnych, który jest operatorem ZSK.

Wśród uczestników spotkania byli przede wszystkim partnerzy społeczni reprezentujący różne grupy interesariuszy systemu: przedstawiciele ministerstw, urzędów pracy, stowarzyszeń pracodawców, firm szkoleniowych, instytucji naukowo-badawczych i doradczych oraz organizacji pozarządowych

Po sesji plenarnej obrady toczyły się w czterech równoległych sesjach tematycznych: Zintegrowany System Kwalifikacji w regionach; Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia wspierające rozwój kompetencji i kwalifikacji; Rola interesariuszy w rozwoju ZSK; Podejście branżowe i sektorowe do kwalifikacji.

Konferencja zainaugurowała cykl dziesięciu spotkań, które będą się odbywać przez cały 2019 rok. Staną się one okazją do podsumowania i dyskusji na temat działań publicznych podejmowanych obecnie w kontekście rozwoju i wdrażania ZSK oraz projektów planowanych na najbliższe lata. O terminach poszczególnych spotkań IBE będzie informować na bieżąco.