Aktualności
Drukuj

Rada zaprezentowała się na posiedzeniu Rady Programowej ds. Kompetencji

Program IV posiedzenia Rady Programowej, które odbyło się pod koniec czerwca br., obejmował zagadnienia:  powołanie nowych sektorowych rad ds. kompetencji i podsumowanie działalności obecnie funkcjonujących, założenia konkursu Pracodawca Jutra oraz założenia merytoryczne i harmonogram realizacji monitorowania kompetencji na polskim rynku pracy w podziale na sektory/branże w ramach „Bilansu Kapitału Ludzkiego”.

Edyta Sznajder, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, poinformowała, że po etapie negocjacji na wybór nowych sektorowych rad  do końca III kwartału planowane jest powołanie co najmniej 9 nowych rad sektorowych ds. kompetencji. Mogą one liczyć na uruchomienie przez PARP pod koniec br. badań dotyczących potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w wybranych branżach.

Dr Gracja Niesler z IBE zaprezentowała model prognostyczny dotyczący zapotrzebowania na pracowników w zawodach kształcenia branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. IBE odpowiedzialne jest za opracowanie oprzyrządowania do prognozowania oraz za dostarczenie do MEN rezultatów analiz w postaci danych i opracowań. W ramach doskonalenia oprzyrządowania MEN zaprosiło niedawno interesariuszy do udziału w badaniu delfickim. Takie zaproszenie – za pośrednictwem sekretariatu – dotarło do członków naszej Rady sektorowej.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka była jedną z trzech (obok motoryzacji i elektromobilności oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów) rad, które zaprezentowały działania realizowane w 2018 r. Sekretarz Rady, Tomasz Kulisiewicz, dużo uwagi poświęcił niezwykle szybko zmieniającemu się sektorowi informatyki. Szkoda, że z tą pogłębioną analizą mogło się zapoznać tylko kilku pozostałych na tym etapie posiedzenia członków Rady Programowej.

PARP ogłosił kolejną, piątą  edycję konkursu Pracodawcy Jutra, nagradzającego najlepsze inicjatywy dotyczące współpracy biznesu z edukacją. Nowością tegorocznej edycji jest przyznanie wyróżnień branżowych dla przedsiębiorstw z sektorów, w których działają rady sektorowe. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do dnia 19 sierpnia 2019 r.