Aktualności
Drukuj

Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady

Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady odbyło się 29 grudnia 2016 r. w siedzibie PTI. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia omówiono następujące sprawy:

1. Protokół z posiedzenia Rady 15 grudnia 2016 r.
2. Propozycję planu pracy na 2017
3. Projekt struktury i zakresu zadań komitetów Rady oraz podział obowiązków prowadzenia komitetów przez wiceprzewodniczących Rady
4. Wydarzenia branżowe – przygotowanie planu uczestnictwa na rok 2017
5. Badanie Kapitału Ludzkiego PARP/IBE i udział Rady
6. Konkurs IBE dotyczący pilotażowego wdrażania Sektorowej Ramy Kwalifikacji
7. Autoewaluację działań Rady